Dòng Nội dung
1
Âm nhạc 6 : Sách giáo viên / Hồ Ngọc Khải (Tổng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
96tr. : Tranh minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Âm nhạc 7 / Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng tổng ch.b.), Nguyễn Văn Hảo (ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
56tr. : minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập Âm nhạc 6 / Hồ Ngọc Khai (Tổng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
36tr. : Minh họa ; 24cm 24cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập Âm nhạc 7 / Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng ch.b.), Lương Diệu Ánh ,…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
36tr. : minh họa ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình Hán ngữ:. Bổ sung bài tập - đáp án. / Tập 1, Quyển thượng / : Trần Thị Thanh Liêm (chủ biên), Trần Thị Kim Cương, Trần Đức Lâm,... dịch

H. : Nxb. Thế giới, 2008
141tr. ; 24cm 24cm

Rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên, bồi dưỡng khả năng dùng tiếng Hán trong giao tiếp của sinh viên
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)