Dòng Nội dung
1
Bài tập Lịch sử và Địa lí 7 / Đỗ Thanh Bình, Lê Thông (đồng tổng ch.b.),Nguyễn Thị Thế Bình (ch.b.),…

H. : Đại học Sư phạm, 2022
119tr. : minh họa ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Câu hỏi - bài tập trắc nghiệm Lịch sử 10 : (Phần 1)/ Phan Ngọc Liên,

H. : Nxb.Đại học Sư phạm, 2007
105tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Câu hỏi - bài tập trắc nghiệm Lịch sử 10 : (Phần 2)

H. : Nxb.Đại học Sư phạm, 2007
169tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 : Giảng dạy và học tập trong nhà trường phổ thông / Nguyễn Thị Côi (ch.b.),...

H. : Đại học Sư phạm, 2014
219tr. ; 24cm 24cm

Hướng dẫn các hoạt động dạy học về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 trong môn lịch sử ở trường phổ thông. Giới thiệu những mẩu chuyện, tư liệu về sự kiện, nhân vật trong chiến thắng đó.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5