Dòng Nội dung
1
Các nguyên tắc và phương pháp xác định lĩnh vực học tập, môn học, mạch kiến thức, chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông / Phạm Đức Quang,...

H. : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2013
292tr. ; 24cm 24cm

Khái quát cơ sở lí luận và thực tiễn để xác định lĩnh vực học tập, môn học, mạch kiến thức giai đoạn sau năm 2015 ở nước ta. Đưa ra các nguyên tắc, phương pháp xác định và cách thức vận dụng các phương pháp đó.
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn toán 10 / Nguyễn Hải Châu (chủ biên), Phạm Đức Quang, Nguyễn Thế Thạch

H. : Nxb. Hà Nội, 2006
196tr. ; 24cm 24cm

Giới thiệu về đổi mới chương trình, sách giáo khoa trung học phổ thông nói chung và đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn Toán 10 nói riêng, như dạy học bằng cách nêu và giải quyết vấn đề, áp dụng trắc nghiệm khách quan để đánh giá
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giới thiệu giáo án toán 10 / Nguyễn Thế Thạch, Phạm Đức Quang

H. : Nxb Hà Nội, 2006
168tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giới thiệu giáo án Toán 11 / Nguyễn Hải Châu (chủ biên), Nguyễn Thế Thạch, Phạm Đức Quang

H. : Nxb. Hà Nội, 2007
240tr. ; 24cm 24cm

Những vấn đề chung về dạy học môn Toán đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Giới thiệu cách soạn giáo án toán lớp 11 bao gồm: mục tiêu bài học, chuẩn bị của giáo viên và học sinh, gợi ý về phương pháp dạy và học và tiến trình của bài học
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)