Dòng Nội dung
1
2
Bài tập giải tích 12 : Nâng cao / Nguyễn Huy Đoan (chủ biên), Trần Phương Dung, Nguyễn Xuân Liêm,..

H. : Giáo dục, 2008
222tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập thống kê : Dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng / Đặng Hùng Thắng

H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
191tr. ; 21cm 21cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập Toán 10. Tập 1 / Cung Thế Anh (đồng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
127tr. : hình vẽ ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài tập Toán 10. Tập 2 / Cung Thế Anh (đồng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
140tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)