Dòng Nội dung
1
Đặc điểm truyện thiếu nhi Chuyện kể ở lớp Cây Me của Nguyễn Thị Kim Hòa : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Hồ Thị Thùy Linh ; TS.GVCC Nguyễn Thị Tuyết Minh. (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
42tr. ; 29cm 29cm

Nghiên cứu những đặc điểm của truyện thiếu nhi Chuyện kể ở lớp Cây Me của Nguyễn Thị Kim Hòa, từ đây nhận diện và đánh giá những đóng góp của Nguyễn Thị Kim Hòa đối với văn học thiếu nhi Việt Nam
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:22)
2
<40=Bốn mươi> năm Khoa Ngữ văn - Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 (1975-2015)

H. : Giáo dục Việt Nam, 2015
180tr. : ảnh ; 24cm 24cm

Giới thiệu quá trình 40 năm hình thành, xây dựng và phát triển của khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tập hợp những bài viết, bài văn, thơ là những tình cảm, những kỉ niệm không thể nào quên của đại diện các thế hệ cán bộ, sinh viên nhà trường
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
4
Bài tập Ngữ văn 11. Tập 2 / Lã Nhâm Thìn (tổng ch.b),…

Huế : Nxb. Đại học Huế, 2023
123tr. : minh họa ; 24 cm 24 cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bản sắc dân tộc trong thơ Nguyễn Bính : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Văn học Việt Nam / Trần Thị Nhài; TS. Nguyễn Thị Tuyết Minh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2012
78tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)