Dòng Nội dung
1
Bài tập không gian tôpô - độ đo- tích phân / Bùi Đắc Tắc, Nguyễn Thanh Hà

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999
238tr. ; 20 cm 20 cm

Gồm gần 400 đề bài và lời giải bài tập không gian Tôpô - Độ đo - Tích phân dành cho sinh viên năm thứ 3 khoa toán trường đại học sư phạm
Đầu mục:22 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Cẩm nang Tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Hà Thanh (tuyển chọn và giới thiệu)

H. : Lao động, 2007
479tr. ; 27cm. 27cm.

Gồm những bài viết có tính chất tổng hợp, nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm và thực tiễn trên nhiều lĩnh vực khác nhau của các nhà nghiên cứu, các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ... về tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh 10 / Nguyễn Hải Châu, Vũ Thị Lợi (chủ biên), Nguyễn Thanh Hà, Hồ Thanh Hà

H. : Nxb. Hà Nội, 2006
104tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
Vận dụng hình thức dạy học kết hợp trong dạy học môn Lịch sử và Địa lý ở tiểu học : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thanh Hà ; ThS. Ngô Thị Liên (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2023
93tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Đề xuất quy trình vận dụng hình thức dạy học kết hợp trong dạy học môn Lịch sử và Địa lý ở tiểu học nhằm phát tiển năng lực đặc thù của môn học theo mục tiêu giáo dục của chương trình GDPT 2018.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)