Dòng Nội dung
1
Bài tập Công nghệ 7 / Nguyễn Tất Thắng (tổng ch.b.), Dương Văn Nhiệm (ch.b.), Phạm Thị Lam Hồng,..

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022
55tr. : minh họa ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chéo hóa đồng thời các ma trận và ứng dụng : Luận văn thạc sĩ Toán học / Đặng Thị Linh Chi ; PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
48tr. ; 29cm 29cm

Nghiên cứu vấn đề chéo hóa đồng thời ma trận, các điều kiện cần và đủ để có thể chéo hóa đồng thời; Điều kiện đủ để một họ nhiều ma trận chéo hóa đồng thời; Ứng dụng vào bài toán tối ưu toàn phương với ràng buộc toàn phương
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
Chủ quyền biển đảo Việt Nam - Minh chứng lịch sử và cơ sở pháp lý / Đỗ Bang (ch.b.), Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Tất Thắng...

H. : Tri thức, 2020
414tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 24cm

Gồm những tư liệu, luận điểm nghiên cứu mang tính lịch sử và pháp lý về vấn đề chù quyền biển đảo Việt Nam, đưa ra những minh chứng lịch sử, những nhìn nhận khách quan của lịch sử và tầm nhìn thời đại, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và những giải pháp hữu hiệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chùm đường thẳng, tỉ số đơn, tỉ số kép và ứng dụng vào giải toán hình học phẳng : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Đoàn Thị Thu ; PGS.TS Nguyễn Tất Thắng (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2023
36tr. ; 29cm 29cm

Trình bày các định nghĩa, định lý, tính chất liên quan đến chùm đường thẳng, tỉ số đơn, tỉ số kép và các kết quả cơ bản được sử dụng xuyên suốt trong toàn bộ luận vặn.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)
5
Chuyên đề học tập Công nghệ 11 : Công nghệ chăn nuôi : Nguyễn Tất Thắng (tổng ch.b.),…

Huế : Nxb. Đại học Huế, 2023
75tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm 27 cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)