Dòng Nội dung
1
Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học : Lưu hành nội bộ / Nguyễn Anh Dũng

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
93tr. ; 29cm 29cm

Bài giảng trình bày những kiến thức về khoa học, nghiên cứu khoa học, các phương pháp nghiên cứu khoa học chung nhất, cấu trúc và cách xây dựng đề cương một công trình khoa học. Qua đó, giúp người học bước đầu biết tổ chức và tiến hành nghiên cứu một đề tài khoa học
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:28)
2
Dạy học chủ đề STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông / Nguyễn Thanh Nga (ch.b.), ...

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020
136tr. ; 24cm 24cm

Cung cấp kiến thức lý thuyết về giáo dục STEM trong trường trung học, xây dựng phòng dạy học, tổ chức hoạt động trải nghiệm, một số giáo án dạy học theo chủ đề STEM trong trường trung học
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Dạy học tích hợp chủ đề ô nhiễm tiếng ồn cho học sinh trung học phổ thông : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Phùng Thị Lan Anh ; ThS. Nguyễn Anh Dũng (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
46tr. ; 29cm + 29cm +

Nghiên cứu các uận ề dạy học tích hợp phương pháp tổ chức dạy học, dạy học theo chủ đề, năng lực giải quyết vân đề, kiến thức liên quan đến âm thanh; thực trạng dạy và học kiến thức về âm thanh trường phổ thông; vấn đề ô nhiễm môi trường tiếng ồn; Xây dựng và đề xuất tiến trình dạy học với chủ đề tích hợp “Ô nhiễm tiếng ồn trong trường phổ thông.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)
4
5