Dòng Nội dung
1
Bài tập trắc nghiệm ngữ âm Tiếng Hán hiện đại : Trình độ sơ cấp / TS. Phạm Thị Nghĩa Vân (ch.b.),...

H. : Nxb. Thông tin và Truyền thông, 2023
123tr. : minh họa ; 24cm 24cm

Giới thiệu khái niệm về ngữ âm, ngữ học và ngữ âm tiếng Trung Quốc hiện đại. Đưa ra các dạng bài tập trắc nghiệm ngữ âm
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)