Dòng Nội dung
1
Nghệ thuật trần thuật truyện ngắn Việt Nam đầu thế kỷ XX (1900 - 1932) : Sách chuyên khảo / Hoàng Thị Thu Giang (ch.b), Bùi Thị Lan Hương

H. : Văn học, 2023
151tr. ; 21cm 21cm

Nghiên cứu nghệ thuật xây dựng truyện ngắn Việt Nam đầu thế kỷ XX; nghệ thuật xây dựng cốt truyện và kết cấu truyện; ngôn từ, giọng điệu trong truyện ngắn Việt Nam đầu thế kỷ XXI
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)