Dòng Nội dung
1
Những tình huống giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm / Nguyễn Dục Quang, Lê Thanh Sử, Nguyễn Thị Kỷ

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
61tr ; 21cm 21cm

Khái quát một số vấn đề chung và phân loại tình huống giáo dục học sinh. Đưa ra những tình huống giáo dục học sinh ở trung học phổ thông.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)