Dòng Nội dung
1
Âm nhạc 1 / Hồ Ngọc Khải (tổng ch.b. kiêm ch.b.), Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng

H. : Giáo dục Việt Nam, 2020
72tr. : Tranh minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:60 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Âm nhạc 1 : Sách giáo viên / Hồ Ngọc Khải (tổng ch.b. kiêm ch.b.), Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng

H. : Giáo dục Việt Nam, 2020
100tr. : Tranh minh họa ; 27cm 27cm

Trình bày những vấn đề chung về chương trình, phương pháp tổ chức hoạt động dạy học và hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học theo sách giáo khoa Âm nhạc lớp 1
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Âm nhạc 10 / Hồ Ngọc Khải (Tổng Ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
108tr. : minh họa ; 27 cm 27 cm


Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Âm nhạc 3 / Hồ Ngọc Khải (tổng ch.b.),...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
60tr. : minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Âm nhạc 6 / Hồ Ngọc Khải (Tổng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
60tr. : minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)