Dòng Nội dung
1
<50=Năm mươi> quy tắc vàng - Không nóng giận / Sophie Dominique Rougier ; Minh hoạ: Clémence Daniel ; Nguyễn Thế Công dịch

H. : Giáo dục Việt Nam, 2019
96tr. : hình vẽ, bảng ; 17cm 17cm

Gồm 50 quy tắc dễ thực hiện để bạn có thể giữ bình tĩnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào như trong cuộc sống hàng ngày, trong cuộc sống vợ chồng, với các con, với những người cao tuổi, trong công việc
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
<50=Năm mươi> quy tắc vàng - Ứng xử với người khó tính / Patrice Ras ; Minh hoạ: Thinkstock ; Nguyễn Thế Công dịch

H. : Giáo dục Việt Nam, 2019
96tr. : hình vẽ, bảng ; 17cm 17cm

Đưa ra 50 quy tắc và những lời khuyên giúp bạn cách nhận biết những người hay nhiễu sự, hay kiếm chuyện, hay cà khịa... từ đó đưa ra cách cư xử thích hợp với từng đối tượng cụ thể
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập Công nghệ 8 / Nguyễn Trọng Khanh (tổng ch.b.), Nguyễn Thế Công (ch.b.), Nguyễn Thị Mai Lan,…

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023
51tr. : minh họa ; 24cm 24cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5