Dòng Nội dung
1
<50=Năm mươi> quy tắc vàng - Không bị thao túng / Patrice Ras ; Hoàng Thanh Thuỷ dịch

H. : Giáo dục Việt Nam, 2019
96tr. : hình vẽ ; 17cm 17cm

Gồm 50 qui tắc để xác định được đâu là dối trá và thao túng: Phân biệt quyến rũ với thao túng; biết nhận diện một kẻ thao túng; nhận dạng những thao túng kiểu trò chơi; lựa chọn các mối quan hệ; xác định những câu nói điều khiển…
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
<50=Năm mươi> quy tắc vàng - Làm chủ cảm xúc / Jean Yves Arrivé ; Minh hoạ: Thinkstock ; Hoàng Thanh Thuỷ dịch

H. : Giáo dục Việt Nam, 2019
92tr. : hình vẽ ; 17cm 17cm

Gồm 50 quy tắc dựa trên những tình huống thực tế giúp bạn khám phá cảm xúc của chính mình, hành động để sống tốt hơn với những cảm xúc đó, thực hành lối sống lành mạnh phòng tránh stress và những quy tắc khiến cảm xúc trở thành đồng minh của mình
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)