Dòng Nội dung
1
Giảng dạy và tập luyện kỹ thuật bóng rổ / Phạm Văn Thảo (ch.b..), Đinh Quang Ngọc, Nguyễn Văn Hải...

H. : Thể dục Thể thao, 2012
435tr ; 21cm 21cm

Giới thiệu phương pháp giảng dạy kỹ thuật bóng rổ. Trình bày phương pháp giảng dạy và tập luyện kỹ thuật di chuyển, chuyền bắt bóng, ném rổ, dẫn bóng, đột phá và phòng thủ
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
Giáo dục thể chất 10 - Bóng đá : Sách giáo viên / Lưu Quang Hiệp (tổng ch.b.)

H. : Đại học Sư phạm, 2022
79tr. ; 24 cm 24 cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo dục thể chất 10 - Bóng rổ : Sách giáo viên / Lưu Quang Hiệp (tổng ch.b.)

H. : Đại học Sư phạm, 2022
79tr. ; 24 cm 24 cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5