Dòng Nội dung
1
Chiến lược RTA của các nước Đông Nam Á và kinh nghiệm cho Việt Nam / Lê Thị Ái Lâm,....

H. : Nxb. Khoa học xã hội, 2018
195tr. ; 21cm 21cm

Trình bày khái niệm, chiến lược và xu thế phát triển RTA ở Đông Á; chiến lược tham gia các hiệp định thương mại khu vực của Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia; so sánh chiến lược tham gia RTA của Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia và thách thức đối với Việt Nam khi tham gia RTA
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Điều chỉnh chính sách thương mại của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sau khủng hoảng: Kinh nghiệm cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Duy Lợi (Chủ biên),...

H. : Nxb. Khoa học xã hội, 2016
217tr. ; 21cm 21cm

Khái quát cơ sở lý luận về chính sách thương mại, các nhân tố chủ yếu chi phối điều chỉnh chính sách thương mại ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc; Nội dung điều chỉnh chính sách thương mại ở các nước này và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)