Dòng Nội dung
1
Điều chỉnh chính sách thương mại của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sau khủng hoảng: Kinh nghiệm cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Duy Lợi (Chủ biên),...

H. : Nxb. Khoa học xã hội, 2016
217tr. ; 21cm 21cm

Khái quát cơ sở lý luận về chính sách thương mại, các nhân tố chủ yếu chi phối điều chỉnh chính sách thương mại ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc; Nội dung điều chỉnh chính sách thương mại ở các nước này và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Kinh tế và chính trị thế giới - Báo cáo thường niên 2014 / Nguyễn Bình Giang (chủ biên), ...

H. : Khoa học xã hội, 2015
290tr. ; 21cm 21cm

Tổng quan về kinh tế và chính trị thế giới trong năm 2014. Trình bày những đánh giá về một số vấn đề nổi bật về kinh tế của một số nước và khu vực trên thế giới. Phân tích những tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Đông Á, cuộc khủng hoảng Ukraina và thế lực cực đoan Islam giáo tự xưng là Nhà nước Hồi giáo
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Kinh tế và chính trị thế giới : Báo cáo thường niên 2015 / Nguyễn Bình Giang (ch.b),...

H. : Nxb. Khoa học Xã hội, 2016
203tr. ; 21cm 21cm

Tổng quan về kinh tế, chính trị thế giới và nêu những vấn đề kinh tế, chính trị, an ninh quốc tế nổi bật trong năm 2017. Những tác động đến Việt Nam và một số hàm ý chính sách
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)