Dòng Nội dung
1
Âm nhạc 1 / Đặng Châu Anh,...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2020
83tr. : Tranh minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:60 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Âm nhạc 1 : Sách giáo viên / Đặng Châu Anh, Lê Anh Tuấn (đồng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2020
151tr. : Tranh minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Âm nhạc 2 / Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng tổng ch.b.), Đặng Châu Anh (ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
60tr. : minh họa màu ; 27cm 27cm


Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Âm nhạc 6 / Hồ Ngọc Khải (Tổng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
60tr. : minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Âm nhạc 6 : Sách giáo viên / Hồ Ngọc Khải (Tổng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
96tr. : Tranh minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)