Dòng Nội dung
1
Âm nhạc 1 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4507/QĐ-BGĐT ngày 2/11/2019 / Lê Anh Tuấn (Tổng chủ biên) ; Đỗ Thanh Hiên

H. : Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, 2020
72tr. : Minh họa

Sách hướng dẫn các em học hát, chơi nhạc cụ, đọc nhạc, nghe nhạc và khám phá bao điều kì diệu của thế giới âm nhạc
Đầu mục:60 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Âm nhạc 1 : Sách giáo viên / Lê Anh Tuấn (Tổng chủ biên), Đỗ Thanh Hiên

H. : Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, 2020
79tr. ; 24cm 24cm

Giới thiệu một số hoạt động và phương pháp dạy học âm nhạc phổ biến ở những nước có nền âm nhạc phát triển.
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
Âm nhạc 7 : Sách giáo viên / Đỗ Thanh Hiên (tổng ch.b.), Lê Kim Hưng

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022
107tr. : minh họa ; 24cm 24cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5