Dòng Nội dung
1
A study on blended learning in English writing skills for the tenth-grade students at high school = Nghiên cứu về việc học kết hợp trong kỹ năng viết tiếng Anh cho học sinh lớp 10 tại trường trung học phổ thông ; Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyen Phuong Thao ; MA. Le Thi Phuong Thao (Supervisor)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
80p. : ill. ; 29cm 29cm

Tìm hiểu tính hiệu quả của việc học tập kết hợp và nhận thức của học sinh với việc học tập kết hợp trong kỹ năng viết tiếng Anh cho học sinh lớp 10 tại trường phổ thông Tung Thien
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:93)
2
Academic Writing : The textbook is used for Undergraduate Programs in English Linguistics and English Language Teaching under the National Foreign Language Project in Vietnam / Nguyen Thi Hong Nhat (ed.),...

H. : Đại học Quốc Gia, 2023
209p. ; 21cm 21cm

Giới thiệu và hướng dẫn sinh viên về các thành phần ngôn ngữ và các kĩ năng viết một cách hiệu quả.
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:30) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:21)
3
Pronunciation problems of English words’ stress placement by English major freshmen at Hanoi Pedagogical University 2 and some suggested solutions = Nghiên cứu về lỗi đặt trọng âm khi phát âm các từ tiếng Anh của sinh viên sinh viên năm nhất chuyên ngành tiếng Anh trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và một số giải pháp gợi ý : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Pham Thi Kim Tuyen ; MA. Le Thi Phuong Thao (Supervisor)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2023
57tr. ; 29cm 29cm

Nghiên cứu về lỗi đặt trọng âm khi phát âm các từ tiếng Anh của sinh viên sinh viên năm nhất chuyên ngành tiếng Anh trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và một số giải pháp gợi ý
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)
4
Students' perspectives on the use of sacratic seminar in a speaking class at HaNoi Pedagogical University 2 : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Pham Trung Kien ; Le Thi Phuong Thao (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
72tr. ; 30cm + 30cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)