Dòng Nội dung
1
Từ điển bách khoa Tâm lý học - Giáo dục học Việt Nam / GS.TSKH. Phạm Minh Hạc (Chủ biên)

H. : Giáo dục Việt Nam, 2013
1159tr. ; 24cm 24cm

Giới thiệu khoảng hơn nghìn mục từ các thuật ngữ, các khái niệm, các phạm trù cơ bản chuyên ngành tâm lí học và giáo dục học
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)