Dòng Nội dung
1
A study of the effectiveeness of using mind mapping in teaching and learning vocabulary with 10th grade stydents at Tam Duong high school : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyen Thanh Van ; Dr. William H. Salazar (Superivor)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
45tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)
2
Academic Writing : The textbook is used for Undergraduate Programs in English Linguistics and English Language Teaching under the National Foreign Language Project in Vietnam / Nguyen Thi Hong Nhat (ed.),...

H. : Đại học Quốc Gia, 2023
209p. ; 21cm 21cm

Giới thiệu và hướng dẫn sinh viên về các thành phần ngôn ngữ và các kĩ năng viết một cách hiệu quả.
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:30) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:21)