Dòng Nội dung
1
Biện pháp giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh Tiểu học : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Tuyết ; Nguyễn Dục Quang (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
88tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
Biện pháp hình thành kỹ năng làm việc nhóm cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động góc : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thu Hằng; Nguyễn Dục Quang (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
66tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
3
Biện pháp rèn luyện kĩ năng đọc sách cho học sinh lớp 2 thông qua dạy học môn Đạo Đức : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Anh Minh ; Nguyễn Dục Quang (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
66tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)
4
Biện pháp rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn Đạo Đức : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Lê Thị Yến ; Nguyễn Dục Quang (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
70tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)
5
Dạy học đạo đức lớp 4 theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Ngọc Mai ; PGS.TS. Nguyễn Dục Quang (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
52tr ; 29cm + 29cm +

Nghiên cứu về các cơ sở lí luận và các văn bản các nghiên cứu về lĩnh vực môn Đạo đức lớp 4 ở Tiểu học; Khảo sát thực trạng dạy môn Đạo đức lớp 4; Tìm hiểu mối quan hệ giữa dạy học phát triển năng lực giải quyết vấn đề với môn Đạo đức lớp 4; Đề xuất các biện pháp dạy học Đạo đức lớp 4 theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh Tiểu học.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:20)