Dòng Nội dung
1
Phát triển năng lực trong môn Lịch sử lớp 6 / Nguyễn Thị Bích (ch.b.), ...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2019
103tr. : minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Phát triển năng lực trong môn Lịch sử lớp 7 / Nguyễn Thị Bích (ch.b.), ...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2019
159tr. : minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Truyện cổ tích hiện đại của Gianni Rôđari trong việc giáo dục học sinh tiểu học : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Bùi Thị Bích Ngọc ; Nguyễn Ngọc Thi (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
46tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)