Dòng Nội dung
1
2
Nghiên cứu làm giàu và điều chế Diamoniphotphat từ quặng aptit Lào Cai loại II : Khoá luận tốt nghiệp : Chuyên ngành: Hóa vô cơ / Lê Kim Dung ; Lê Xuân Thành (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
46tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Phát triển năng lực thực hành thí nghiệm cho học sinh thông qua dạy học phần hóa học phi kim lớp 11 THPT : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Lê Kim Dung; Nguyễn Thị Kim Thành (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
103tr. ; 29cm + 29cm +

Xây dựng hệ thống thí nghiệm phần hóa học phi kim lớp 11 và nghiên cứu các biện pháp sử dụng chúng trong dạy học nhằm phát triển năng lực thực hành cho học sinh.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Tiếng Anh 6. Sách bài tập / Tập 1 : Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.),...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
63tr. : Tranh minh họa ; 28cm 28cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Tiếng Anh 6. Sách học sinh / Tập 1 : Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.),...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
71tr. : Tranh minh họa ; 28cm 28cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)