Dòng Nội dung
1
2
Đảng bộ thị xã Sơn Tây lãnh đạo phát triển kinh tế từ năm 2000 - 2010 : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Thùy Dương ; Ninh Thị Hạnh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 2015
60tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ năm 1997 đến năm 2013 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Sâm; Ninh Thị Hạnh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2014
79cm. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lãnh đạo kinh tế du lịch từ năm 2000 đến 2010 : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Lê Thị Lan Anh ; Ninh Thị Hạnh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
86tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo phát triển kinh tế du lịch từ năm 2000 đến năm 2012 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Hằng; Ninh Thị Hạnh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2014
72tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)