Dòng Nội dung
1
Differential equations : Theory, technique, and practice / George F. Simmons, Steven G. Krantz

Boston : McGraw-Hill Higher Education, 2007
130p. : fig., tab. ; 28cm 28cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Function theory of one complex variable / Robert E. Greene, Steven G. Krantz

New York : John Wiley & Sons, 1997
xiii, 496 p. : ill. ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)