Dòng Nội dung
1
Bác Hồ với giáo dục - đào tạo và tâm nguyện của nhà giáo đối với Bác Hồ

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016
506tr. ; 24cm 24cm

Tập hợp các bài viết, bài nói, thư, điện văn,...của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo; bài tham luận của các nhà giáo in trong các tạp chí, kỷ yếu khoa học đã được công bố
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Nghiên cứu mô phỏng hoạt động và thiết kế mẫu cảm biến đo vận tốc góc mems kiểu tách dao động : Luận văn Thạc sĩ Vật lí / Nguyễn Đức Bình; TS. Đinh Văn Dũng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2011
67tr. ; 29cm + 29cm +

Nghiên cứu cảm biến đo vận tốc góc mems kiểu tách dao động. Xây dựng chương trình máy tính mô phỏng hoạt động của cảm biến
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Ngô Tất Tố về tác gia và tác phẩm / Mai Hương, Tôn Phương Lan (Tuyển chọn và giới thiệu)

H. : Giáo dục, 2007
592tr. : Ảnh chân dung ; 24cm 24cm

Giới thiệu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhà văn Ngô Tất Tố và những bài viết, nghiên cứu đánh giá những nét độc đáo trong các truyện ngắn của ông
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)