Dòng Nội dung
1
Chạy cự ly ngắn : Biên dịch từ tài liệu nước ngoài / Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đại Dương (dịch); Lưu Quang Hiệp (hiệu đính)

H. : Thể dục thể thao, 2002
212tr. ; 21cm 21cm

Hướng dẫn kỹ thuật chạy cự ly ngắn. Tổ hợp huấn luyện sức mạnh theo phương pháp vòng tròn cho những nhóm cơ đặc thù. Hệ thống test sư phạm sử dụng trong huấn luyện thể lực cho vận động viên chạy cự ly ngắn
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Diễn biến phát triển thể chất của học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 : Lưu hành nội bộ / Nguyễn Đại Dương (ch.b.),...

H. : Thể dục Thể thao, 2016
247tr. ; 21cm 21cm

Trình bày mục đích, nội dung,tổ chức kiểm tra và đặc điểm thể chất, diễn biến phát triển thể chất của học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giải pháp phát triển kinh tế thể dục thể thao ở Việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế : Kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước

H. : Thể dục Thể thao, 2018
399tr. ; 19cm 19cm

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn kinh tế thể dục thể thao và thực trạng kinh tế thể dục thể thao ở Việt Nam; Đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế thể dục thể thao Việt Nam trong cơ chế kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giải phẫu các cơ quan vận động : Sách dùng cho sinh viên đại học thể dục thể thao / Lưu Quang Hiệp (Biên soạn),...

H. : Nxb. Thể dục thể thao, 2002
344tr. ; 27cm 27cm

Đại cương về giải phẫu học, về xương, khớp, cơ, các chi trên chi dưới. Xương đầu mặt, các cơ của đầu, mặt, cổ, các xương của thân, cơ thân mình, mạch máu và thần kinh đầu mặt
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giải phẫu hệ thần kinh và các cơ quan nội tạng : Sách dùng cho sinh viên Đại học Thể dục thể thao / Lưu Quang Hiệp (Biên soạn),...

H. : Nxb. Thể dục thể thao, 2002
268tr. ; 27cm 27cm

Cung cấp những kiến thức cơ bản về giải phẫu học. Đặc điểm cấu tạo, chức năng của hệ thần kinh và các giác quan, hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ tim mạch và hệ tiết liệu ở người
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)