Dòng Nội dung
1
Ảnh hưởng của phun chế phẩm Kali Aba2 lên lá đến quang hợp và năng suất lạc (Arachis hypogaea L.) : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Thơ; Nguyễn Văn Đính (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2014
31tr. : phụ lục ảnh tr.30-31 ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Định lý tồn tại cho bài toán điều khiển tối ưu : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thơ; TS. Trần Văn Bằng (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2[phát hành], 2017
32tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Trình bày bài toán điều khiển tối ưu, tính điều khiển được của hệ ô-tô-nôm. Một số định lý tồn tại cho bài toán điều khiển tối ưu
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
Iđêan : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Thơ; Dương Thị Luyến (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2014
54tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Phát triển năng lực trong môn Lịch sử lớp 9 / Nguyễn Thị Bích (ch.b.), ...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2019
159tr. : minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Tự động mở máy một nhóm động cơ theo trình tự dùng Logo! 230 RC : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Sư phạm Kỹ thuật / Nguyễn Thị Mơ ; Ngô Đức Tuấn (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2008
38tr. ; 29cm 29cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)