Dòng Nội dung
1
Chế tạo mạch đếm : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Sư phạm kỹ thuật / Ninh Thị Liên; Th.S. Ngô Trọng Tuệ (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2010
37tr. ; 29cm 29cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chế tạo thiết bị thí nghiệm sử dụng trong dạy học phần từ trường lớp 11 : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Ngô Thị Toán; Ngô Trọng Tuệ (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
64tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
4
Chế tạo và sử dụng thí nghiệm trong dạy học bài " Dòng điện Fu-cô" Vật lí 11 nâng cao : Khóa luận tốt nghiệp / Hà Thị Thanh Huyền; ThS. Ngô Trọng Tuệ (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2[phát hành], 2016
50tr. ; 29cm 29cm

Cơ sở lý luận và thực tiễn sử dụng thí nghiệm dạy học vật lý. Chế tạo và sử dụng thí nghiệm trong dạy học bài " Dòng điện Fu-cô" Vật lí 11- nâng cao. Dự kiến thực nghiệm sư phạm.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
5
Dạy học chủ đề STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông / Nguyễn Thanh Nga (ch.b.), ...

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020
136tr. ; 24cm 24cm

Cung cấp kiến thức lý thuyết về giáo dục STEM trong trường trung học, xây dựng phòng dạy học, tổ chức hoạt động trải nghiệm, một số giáo án dạy học theo chủ đề STEM trong trường trung học
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)