Dòng Nội dung
1
Bất đẳng thức Holder và ứng dụng : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Đại số / Nguyễn Thị Chi, Phạm Lương Bằng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2010
70 ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đặc sắc thơ Bằng Việt qua tập Thơ Bằng Việt (tuyển 1961-2001) : Khoá luận tốt nghiệp : Chuyên ngành: Văn học Việt Nam / Nguyễn Thị Chi ; Dương Thị Thúy Hằng (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
64tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
Hình thành một số kiến thức mới bằng giải bài tập vật lí 10 THPT : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Chi ; Nguyễn Anh Dũng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
57tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5