Dòng Nội dung
1
Bài tập vật lí có nội dung thực tế (theo hướng tiếp cận PISA) ở trường THPT : 302 câu hỏi + đáp án : Sách dành cho giáo viên và học sinh / Nguyễn Bảo Hoàng Thanh (đồng ch.b.),...

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022
223tr. : hình, bảng ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đặc điểm truyện thiếu nhi "Trên dồi, mở mắt và mơ" của Văn Thành Lê : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thanh Nga ; TS.GVCC. Nguyễn Thị Tuyết Minh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
49tr. ; 29cm 29cm

Tập trung làm rõ những khái niệm, công cụ và đi sâu vào phân tích những đặc điểm cơ bản để nhận biết về giá trị nội dung và nghệ thuật trong truyện viết cho thiếu nhi của Văn Thành Lê thông qua tác phẩm "Trên đồi, mở mắt và mơ".
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:21)
3
Dạy học chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ở lớp 10 với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thanh Nga ; Th.S Phạm Thế Quân (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2023
71tr. ; 29cm 29cm

Thiết kế một số tình huống dạy học chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ở lớp 10 với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, tăng sự hứng thú của HS với mỗi tiết học. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học chủ đề này ở các trường THPT
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
4
Dạy học chủ đề STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông / Nguyễn Thanh Nga (ch.b.), ...

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020
136tr. ; 24cm 24cm

Cung cấp kiến thức lý thuyết về giáo dục STEM trong trường trung học, xây dựng phòng dạy học, tổ chức hoạt động trải nghiệm, một số giáo án dạy học theo chủ đề STEM trong trường trung học
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Dãy Khớp : Khóa luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Đại số / Nguyễn Thanh Nga; Th.S Nguyễn Thị Kiều Nga (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại Học sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2012
53tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)