Dòng Nội dung
1
Ảnh hưởng của cấu trúc tiền chất đến sự hình thành chấm lượng tử Cacbon : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Mai ; TS. Mai Xuân Dũng (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
42tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc tiền chất đến sự hình thành chấm lượng tử Cacbon
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học phân đoạn nước cây Tầm bóp Physalis Angulata : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Mai ; PGS.TS. Nguyễn Văn Bằng (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
54tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Nghiên cứu phân lập các hợp chất hóa học trong phân đoạn nước từ cây Tầm bóp. Xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất đã phân lập được
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
Cách tân nghệ thuật trong tiểu thuyết "Miền hoang" của Sương Nguyệt Minh : Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam / Nguyễn Thị Mai ; La Khắc Hoà (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
106tr. ; 29cm + 29cm +

Phân tích những cách tân nghệ thuật trong tiểu thuyết Miền hoang của Sương Nguyệt Minh dưới bình diện tổ chức truyện kể, xây dựng nhân vật và tổ chức điểm nhìn
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
4
Chữa lỗi chính tả cho học sinh tiểu học : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Tiếng Việt / Nguyễn Thị Mai; Lê Thị Lan Anh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2008
92tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Đặc điểm nông sinh học và yếu tố cấu thành năng suất của 10 dòng lúa chất lượng (Vụ thứ 2) : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Mai ; ThS. Nguyễn Văn Quân , TS. Đào Xuân Tân (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
52tr. : minh hoạ ; 29cm 29cm

Đánh giá các yếu tố chống chịu và năng suất của 10 dòng lúa chất lượng gieo cấy vụ Xuân 2015 tại Trại sản xuất giống cây trồng Vũ Di – Trung tâm giống cây trồng tỉnh Vĩnh Phúc
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)