Dòng Nội dung
1
"Ngủ thăm" - một trong những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Dao : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Phạm Thị Mai Anh ; vũ Ngọc Doanh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
41tr. : minh họa ; 29cm. + 29cm. +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
<40=Bốn mươi> năm Khoa Ngữ văn - Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 (1975-2015)

H. : Giáo dục Việt Nam, 2015
180tr. : ảnh ; 24cm 24cm

Giới thiệu quá trình 40 năm hình thành, xây dựng và phát triển của khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tập hợp những bài viết, bài văn, thơ là những tình cảm, những kỉ niệm không thể nào quên của đại diện các thế hệ cán bộ, sinh viên nhà trường
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
Ảnh hưởng của phật giáo đến đời sống văn hoá, xã hội thời Lý : Khoá luận tốt nghiệp : Chuyên ngành: Việt Nam học / Trần Thị Bé ; Vũ Ngọc Doanh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
59tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Ảnh hưởng của Phật giáo trong xã hội Việt Nam từ 1945 đến nay : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành Việt Nam học / Bùi Cẩm Phượng ; Th.S, Vũ Ngọc Doanh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2010
48tr. ; 29cm 29cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5