Dòng Nội dung
1
<40=Bốn mươi> năm Khoa Ngữ văn - Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 (1975-2015)

H. : Giáo dục Việt Nam, 2015
180tr. : ảnh ; 24cm 24cm

Giới thiệu quá trình 40 năm hình thành, xây dựng và phát triển của khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tập hợp những bài viết, bài văn, thơ là những tình cảm, những kỉ niệm không thể nào quên của đại diện các thế hệ cán bộ, sinh viên nhà trường
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
Áp dụng phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới VNEN vào thiết kế và tổ chức dạy học đọc hiểu văn bản "Chí Phèo" - Nam Cao : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Phạm Thị Phượng ; PGS.TS. Bùi Minh Đức (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
60tr. ; 29cm 29cm

Xác định cơ sở lí luận và cơ sở thực tế để đề xuất quy trình dạy học đối với các bài học đọc - hiểu văn bản văn học ở lớp 11 theo định hướng ứng dụng VNEN; Đề xuất quy trình dạy học các bài học đọc - hiểu văn bản văn học ở lớp 11.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)
3
Áp dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học đọc - hiểu văn bản truyện dân gian : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Phạm Thị Lương ; PGS.TS. Bùi Minh Đức (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
56tr. ; 29cm 29cm

Nghiên cứu về phương pháp thảo luận nhóm; khảo sát việc dạy học văn bản truyện dân gian ở trường phổ thông; đề xuất cách thức áp dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học đọc - hiểu phần văn bản truyện dân gian
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:29)
4
Bài tập Ngữ văn 10. Tập 1 / Lã Nhâm Thìn (tổng ch.b.),…

Huế : Đại học Huế, 2022
119tr. ; 24 cm 24 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài tập Ngữ văn 10. Tập 2 / Lã Nhâm Thìn (tổng ch.b.),…

Huế : Đại học Huế, 2022
103tr. ; 24 cm 24 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)