Dòng Nội dung
1
Bài tập Địa lí 10 / Lê Huỳnh (tổng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
120tr. : minh họa ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài toán biên đối với phương trình đạo hàm riêng hỗn hợp Elliptic - Parabolic : Luận văn Thạc sĩ Toán học / Nguyễn Phương Thảo ; Nguyễn Thành Anh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
31tr. ; 29cm + 29cm +

Phát biểu bài toán và nghiên cứu tính giải được duy nhất của bài toán biên ban đầu đối với phương trình đạo hàm riêng hỗn hợp elliptic - parabolic trong miền bị chặn, với điều kiện biên Dirichlet
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Các phép biến hình trong mặt phẳng Euclid : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Phương Thảo ; Phạm Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [Phát hành], 2018
59tr. ; 29cm 29cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)
4
Các phương pháp hạ thấp cấp phương trình vi phân thường cấp cao : Luận văn Thạc sĩ Toán giải tích / Nguyễn Phương Thảo; Hoàng Ngự Huấn (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
47tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
5