• Khoá luận
  • 398.8 NG527H
    Biểu tượng cây cầu - từ đời sống văn hóa đến ca dao trữ tình người Việt :
DDC 398.8
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thu Hương
Nhan đề Biểu tượng cây cầu - từ đời sống văn hóa đến ca dao trữ tình người Việt : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Thu Hương ; TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
Mô tả vật lý 48tr. : ảnh ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
Tóm tắt Làm rõ sự hiện diện và dấu ấn đặc trưng của biểu tượng cây cầu trong đời sống văn hóa của người Việt ở các vùng miền; Thấy được sự biến đổi tín hiệu biểu đạt của biểu tượng này, từ đời sống văn hóa đến ca dao
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Ca dao
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ngọc Lan
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00140084
0026
004AC720FA6-CD46-4DF1-B858-135F5FD02227
008 2017 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230816164830|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a398.8|bNG527H
10010|aNguyễn, Thị Thu Hương
24510|aBiểu tượng cây cầu - từ đời sống văn hóa đến ca dao trữ tình người Việt : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học / |cNguyễn Thị Thu Hương ; TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan (hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2017
300|a48tr. : |bảnh ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Văn học Việt Nam
504|aTài liệu tham khảo : cuối chính văn
520|aLàm rõ sự hiện diện và dấu ấn đặc trưng của biểu tượng cây cầu trong đời sống văn hóa của người Việt ở các vùng miền; Thấy được sự biến đổi tín hiệu biểu đạt của biểu tượng này, từ đời sống văn hóa đến ca dao
653|aNghiên cứu văn học
653|aVăn học dân gian
653|aCa dao
691|aVăn học Việt Nam
70010|aNguyễn, Thị Ngọc Lan|ehướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d2
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào