• Khoá luận
  • 853. NG527H
    Biểu tượng trong Tên của đoá hồng (U.Eco) :
DDC 853.
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thu Hương
Nhan đề Biểu tượng trong Tên của đoá hồng (U.Eco) : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Thu Hương ; TS. Mai Thị Hồng Tuyết (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
Mô tả vật lý 55tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
Tóm tắt Tìm hiểu những vấn đề cơ bản về biểu tượng và biểu tượng văn học. Tìm hiểu hệ thống biểu tượng trong Tên của đóa hồng (U.Eco).
Từ khóa tự do Lí luận
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Biểu tượng văn học
Tác giả(bs) CN Mai, Thị Hồng Tuyết
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00134348
0026
0049D9FA43F-A8EF-4B10-B54E-6A09FA4DE207
008 2021 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|y20220309174903|zanhbl
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a853.|bNG527H
10010|aNguyễn, Thị Thu Hương
24510|aBiểu tượng trong Tên của đoá hồng (U.Eco) : |bKhoá luận tốt nghiệp đại học / |cNguyễn Thị Thu Hương ; TS. Mai Thị Hồng Tuyết (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2021
300|a55tr. ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
502|aKhoá luận tốt nghiệp đại học. Lí luận văn học
504|aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520|aTìm hiểu những vấn đề cơ bản về biểu tượng và biểu tượng văn học. Tìm hiểu hệ thống biểu tượng trong Tên của đóa hồng (U.Eco).
60010|aEco,U
653|aLí luận
653|aVăn học
653|aTiểu thuyết
653|aBiểu tượng văn học
691|aLí luận văn học
70010|aMai, Thị Hồng Tuyết|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d4
911|aBùi Lan Anh

Không tìm thấy biểu ghi nào