• Khoá luận
  • 005.5 NG527H
    Chương trình demo kỹ thuật trích chọn đặc trưng trong khảm ảnh .PNG :
DDC 005.5
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thu Hương
Nhan đề Chương trình demo kỹ thuật trích chọn đặc trưng trong khảm ảnh .PNG :Khóa luận tốt nghiệp đại học /Nguyễn Thị Thu Hương ; Trịnh Đình Vinh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2015
Mô tả vật lý 37tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Chương trình thử nghiệm
Từ khóa tự do Khảm ảnh
Từ khóa tự do Kỹ thuật trích
Tác giả(bs) CN Trịnh, Đình Vinh,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL06969
00000849nam a2200253 4500
00123786
0026
004TVSP2090023859
008090709s2015 vm| vie
0091 0
039|a20210122202650|blibol55|y20090709034000|ztrangdt
041|avie
044|avm
08214|a005.5|bNG527H
1001|aNguyễn, Thị Thu Hương
24510|aChương trình demo kỹ thuật trích chọn đặc trưng trong khảm ảnh .PNG :|bKhóa luận tốt nghiệp đại học /|cNguyễn Thị Thu Hương ; Trịnh Đình Vinh (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2015
300|a37tr. ;|c29cm +|e01 bản tóm tắt + 01 đĩa
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Công nghệ thông tin
653|aChương trình thử nghiệm
653|aKhảm ảnh
653|aKỹ thuật trích
70011|aTrịnh, Đình Vinh,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL06969
890|a1|b0|c0|d0
915|aKhoa học máy tính
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL06969 Kho Khóa luận 005.5 NG527H Luận án, luận văn 1