• Khoá luận
  • 515.14 NG527H
    Đa thức và ứng dụng của đa thức vào toán sơ cấp :
DDC 515.14
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thu Hương
Nhan đề Đa thức và ứng dụng của đa thức vào toán sơ cấp :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Nguyễn Thị Thu Hương; Vương Thông (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2014
Mô tả vật lý 55tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Đa thức
Từ khóa tự do Đại số
Tác giả(bs) CN Vương, Thông,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL06036
00000777nam a2200253 4500
00122072
0026
004TVSP2140022140
008141022s2014 vm| vie
0091 0
039|a20210122202012|blibol55|y20141022150500|zyenntn
041|avie
044|avm
08214|a515.14|bNG527H
1001|aNguyễn, Thị Thu Hương
24510|aĐa thức và ứng dụng của đa thức vào toán sơ cấp :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cNguyễn Thị Thu Hương; Vương Thông (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2014
300|a55tr. ;|c29cm +|e01 bản tóm tắt + 01 đĩa
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
653|aToán học
653|aĐa thức
653|aĐại số
70011|aVương, Thông,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL06036
890|a1|b0|c0|d0
915|aĐại số
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL06036 Kho Khóa luận 515.14 NG527H Luận án, luận văn 1