• Bài trích
  • 372.623 NG527TH
    Rèn kĩ năng viết bài văn miêu tả cho học sinh lớp 4,5 /
DDC 372.623
Tác giả CN Nguyễn, Thanh Thùy
Nhan đề Rèn kĩ năng viết bài văn miêu tả cho học sinh lớp 4,5 / Nguyễn Thanh Thùy
Tóm tắt Rèn kĩ năng viết góp phần giáo dục lòng nhân ái, yêu thương con người, yêu quê hương đất nước
Từ khóa tự do Kĩ năng viết
Từ khóa tự do Học sinh
Từ khóa tự do Miêu tả
Nguồn trích ; 2020.-Số 70, tr.110-119
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nab a2200000 a 4500
00134931
0024
004B286138C-B36C-4AEC-A96F-901D3884D1B8
005202305111505
008 vm| vie
0091 0
039|a20230511150500|bhanhnt|y20220815143039|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.623|bNG527TH
10010|aNguyễn, Thanh Thùy
24510|aRèn kĩ năng viết bài văn miêu tả cho học sinh lớp 4,5 / |cNguyễn Thanh Thùy
520|aRèn kĩ năng viết góp phần giáo dục lòng nhân ái, yêu thương con người, yêu quê hương đất nước
653|aKĩ năng viết
653|aHọc sinh
653|aMiêu tả
773|g2020.-Số 70, tr.110-119|w32670|x1859 - 2325
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d10

Không tìm thấy biểu ghi nào