• Luận văn
  • 372.623 NG527TH
    Phát triển năng lực viết bài văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5 thông qua dạy học Tập làm văn :
DDC 372.623
Tác giả CN Nguyễn, Thanh Thùy
Nhan đề Phát triển năng lực viết bài văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5 thông qua dạy học Tập làm văn : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Thanh Thùy ; TS Khuất Thị Lan (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
Mô tả vật lý 95tr. : minh họa ; 29cm
Mô tả vật lý
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Phát triển năng lực viết bài văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5 thông qua dạy học Tập làm văn. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp 4, 5 nói riêng và học sinh Tiểu học nói chung
Từ khóa tự do Năng lực viết
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Văn miêu tả
Từ khóa tự do Tập làm văn
Tác giả(bs) CN Khuất, Thị Lan
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): 108003248
00000000nam a2200000 a 4500
00132465
0022
0043FA6504A-3C3D-4D15-B7B3-37C1E526DFE9
005202108211836
008 2020 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|a20210821183652|banhbl|c20210820215145|dhanhttm|y20210819112412|zanhbl
041|aVie
044|avm
08204|a372.623|bNG527TH
1001|aNguyễn, Thanh Thùy
24510|aPhát triển năng lực viết bài văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5 thông qua dạy học Tập làm văn : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / |cNguyễn Thanh Thùy ; TS Khuất Thị Lan (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2020
300|a95tr. : |bminh họa ; |c29cm
300|e01 CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục. Giáo dục học (Tiểu học) : 8 14 01 01
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục: cuối chính văn
520|aPhát triển năng lực viết bài văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5 thông qua dạy học Tập làm văn. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp 4, 5 nói riêng và học sinh Tiểu học nói chung
653|aNăng lực viết
653|aTiểu học
653|aVăn miêu tả
653|aTập làm văn
691|aGiáo dục học Tiểu học
70010|aKhuất, Thị Lan|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): 108003248
890|a1|b1|c1|d98
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 108003248 Kho Luận văn 372.623 NG527TH Luận án, luận văn 1