• Khoá luận
  • 372.6 NG527TH
    Hướng dẫn học sinh lớp 4 cá thể hóa quá trình làm bài văn miêu tả :
DDC 372.6
Tác giả CN Nguyễn, Thanh Thùy
Nhan đề Hướng dẫn học sinh lớp 4 cá thể hóa quá trình làm bài văn miêu tả :Khóa luận tốt nghiệp Đại học /Nguyễn Thanh Thùy ; Phạm Thị Hòa (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2018
Mô tả vật lý 59tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo Dục Tiểu Học
Từ khóa tự do Cá thể hóa
Từ khóa tự do Văn miêu tả
Từ khóa tự do Học sinh lớp 4
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Hòa,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL07896
00000821nam a2200253 4500
00127492
0026
004TVSP2180028744
008181213s2018 vm| vie
0091 0
039|a20210122204355|blibol55|y20181213151600|zlibol55
041|avie
044|avm
08204|a372.6|bNG527TH
1001|aNguyễn, Thanh Thùy
24510|aHướng dẫn học sinh lớp 4 cá thể hóa quá trình làm bài văn miêu tả :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học /|cNguyễn Thanh Thùy ; Phạm Thị Hòa (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2018
300|a59tr. ;|c29cm +|e01 đĩa CD
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo Dục Tiểu Học
653|aCá thể hóa
653|aVăn miêu tả
653|aHọc sinh lớp 4
70011|aPhạm, Thị Hòa,|ehướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL07896
890|a1|b0|c1|d13
915|aPhương pháp dạy học Tiếng Việt
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL07896 Kho Khóa luận 372.6 NG527TH Luận án, luận văn 1