• Khoá luận
  • 025.5 NG527TH
    Công tác phục vụ bạn đọc tại Thư viện trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên :
DDC 025.5
Tác giả CN Nguyễn, Thanh Thùy
Nhan đề Công tác phục vụ bạn đọc tại Thư viện trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên :Khóa luận tốt nghiệp Đại học /Nguyễn Thanh Thùy ; Lê Văn Viết (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2015
Mô tả vật lý 78tr. ;29cm. +
Từ khóa tự do Thư viện
Từ khóa tự do phục vụ bạn đọc
Từ khóa tự do Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Viết
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL07029
00000740nam a2200241 4500
00123846
0026
004TVSP2090023919
008090709s2015 vm| vie
0091 0
039|a20210122202722|blibol55|y20090709091400|zbantx
041|avie
044|avm
08204|a025.5|bNG527TH
1001|aNguyễn, Thanh Thùy
24510|aCông tác phục vụ bạn đọc tại Thư viện trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học /|cNguyễn Thanh Thùy ; Lê Văn Viết (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2015
300|a78tr. ;|c29cm. +|e01 bản tóm tắt + 01 đĩa CD
653|aThư viện
653|aphục vụ bạn đọc
653|aCao đẳng Công nghiệp Phúc Yên
700|aLê, Văn Viết
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL07029
890|a1|b0|c0|d0
915|aKhoa học Thư viện
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL07029 Kho Khóa luận 025.5 NG527TH Luận án, luận văn 1