• Sách tham khảo
  • 392.509597167 NG527L
    Đám cưới của người Hà Nhì đen huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai /
DDC 392.509597167
Tác giả CN Nguyễn, Thị Lành
Nhan đề Đám cưới của người Hà Nhì đen huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai /Nguyễn Thị Lành
Thông tin xuất bản H. :Mỹ thuật,2016
Mô tả vật lý 222tr. ;21 cm
Tùng thư Dự án công bố, phổ biến tài sản văn hoá, văn nghệ dân gian Việt Nam
Phụ chú ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Trình bày quan niệm và các bước chuẩn bị kết hôn của người Pa Dí. Giới thiệu nghi lễ cưới của người Pa Dí; âm nhạc, trang phục và ẩm thực trong lễ cưới; đồ mừng và những biến đổi trong hôn lễ của người Pa Dí
Từ khóa tự do Lễ cưới
Từ khóa tự do Lào Cai
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD16174
00000858nam a2200241 4500
00125840
0021
004TVSP2170025916
008170228s2016 vm| vie
0091 0
039|a20210122203617|blibol55|y20170228085000|ztrangdt
041|avie
044|avm
08204|a392.509597167|bNG527L
1001|aNguyễn, Thị Lành
24510|aĐám cưới của người Hà Nhì đen huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai /|cNguyễn Thị Lành
260|aH. :|bMỹ thuật,|c2016
300|a222tr. ;|c21 cm
490|aDự án công bố, phổ biến tài sản văn hoá, văn nghệ dân gian Việt Nam
500|aĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520|aTrình bày quan niệm và các bước chuẩn bị kết hôn của người Pa Dí. Giới thiệu nghi lễ cưới của người Pa Dí; âm nhạc, trang phục và ẩm thực trong lễ cưới; đồ mừng và những biến đổi trong hôn lễ của người Pa Dí
653|aLễ cưới
653|aLào Cai
852|a100|bKho đọc|j(1): KD16174
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD16174 Kho đọc 392.509597167 NG527L Sách 1