• Khoá luận
  • 512.942 NG527L
    Đa thức đối xứng và ứng dụng để giải phương trình :
DDC 512.942
Tác giả CN Nguyễn, Thị Lành
Nhan đề Đa thức đối xứng và ứng dụng để giải phương trình :Khóa luận tốt nghiệp Đại học : Chuyên ngành: Đại số /Nguyễn Thị Lành; Nguyễn Thị Bình (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [Phát hành],2012
Mô tả vật lý 57tr. ;29cm +
Phụ chú Đtts ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa: Toán
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Phương trình
Từ khóa tự do Đa thức
Từ khóa tự do Đại số
Từ khóa tự do Đối xứng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bình,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL04489
00000856nam a2200277 4500
00118334
0026
004TVSP2130018400
008130319s2012 vm| vie
0091 0
039|a20210122200528|blibol55|y20130319093000|zyenntn
041|avie
044|avm
08214|a512.942|bNG527L
1001|aNguyễn, Thị Lành
24500|aĐa thức đối xứng và ứng dụng để giải phương trình :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học : Chuyên ngành: Đại số /|cNguyễn Thị Lành; Nguyễn Thị Bình (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [Phát hành],|c2012
300|a57tr. ;|c29cm +|e01 bản tóm tắt + 01 đĩa
500|aĐtts ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa: Toán
653|aToán học
653|aPhương trình
653|aĐa thức
653|aĐại số
653|aĐối xứng
70011|aNguyễn, Thị Bình,|ehướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL04489
890|a1|b0|c0|d0
915|aĐại số
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL04489 Kho Khóa luận 512.942 NG527L Luận án, luận văn 1