• Khoá luận
  • 515.782 NG527L
    Hàm suy rộng định nghĩa theo dãy :
DDC 515.782
Tác giả CN Nguyễn, Thị Lành
Nhan đề Hàm suy rộng định nghĩa theo dãy :khoá luận tốt nghiệp Đại học: Chuyên ngành: Giải tích /Nguyễn Thị Lành ; TS. Tạ Ngọc Trí (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [Phát hành],2012
Mô tả vật lý 44tr.+phụ lục ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Giải tích
Từ khóa tự do Hàm suy rộng
Tác giả(bs) CN Tạ, Ngọc Trí,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL04367
00000801nam a2200253 4500
00118171
0026
004TVSP2130018237
008130301s2012 vm| vie
0091 0
039|a20210122200450|blibol55|y20130301103300|zyenntn
041|avie
044|avm
08214|a515.782|bNG527L
1001|aNguyễn, Thị Lành
24510|aHàm suy rộng định nghĩa theo dãy :|bkhoá luận tốt nghiệp Đại học: Chuyên ngành: Giải tích /|cNguyễn Thị Lành ; TS. Tạ Ngọc Trí (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [Phát hành],|c2012
300|a44tr.+phụ lục ;|c29cm +|e01 bản tóm tắt+01 đĩa
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
653|aToán học
653|aGiải tích
653|aHàm suy rộng
70011|aTạ, Ngọc Trí,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL04367
890|a1|b0|c0|d0
915|aGiải tích
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL04367 Kho Khóa luận 515.782 NG527L Luận án, luận văn 1