• Khoá luận
  • 027.800285 NG527L
    Chương trình quản lý thư viện trường THPT Thạch Thất :
DDC 027.800285
Tác giả CN Nguyễn, Thị Lành
Nhan đề Chương trình quản lý thư viện trường THPT Thạch Thất :Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Cử nhânTin học /Nguyễn Thị Lành; TS. Lê Huy Thập (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2008
Mô tả vật lý 48tr. ;29cm
Phụ chú Đtts ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Tin học
Từ khóa tự do Thư viện
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Quản lý
Tác giả(bs) CN Lê, Huy Thập,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL02225
00000770nam a2200241 4500
00111680
0026
004TVSP2110011712
008110416s2008 vm| vie
0091 0
039|a20210122194228|blibol55|y20110416095900|ztuyetnt
041|avie
044|avm
08214|a027.800285|bNG527L
1001|aNguyễn, Thị Lành
24510|aChương trình quản lý thư viện trường THPT Thạch Thất :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Cử nhânTin học /|cNguyễn Thị Lành; TS. Lê Huy Thập (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2008
300|a48tr. ;|c29cm
500|aĐtts ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Tin học
653|aThư viện
653|aTin học
653|aQuản lý
70011|aLê, Huy Thập,|cTS,|ehướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL02225
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL02225 Kho Khóa luận 027.800285 NG527L Luận án, luận văn 1