• Khoá luận
  • 372.623 L103TH
    Bồi dưỡng năng lực giao tiếp cho HS lớp 3 thông qua hệ thống bài tập tạo lập đoạn văn :
DDC 372.623
Tác giả CN Lại, Thị Bích Thủy
Nhan đề Bồi dưỡng năng lực giao tiếp cho HS lớp 3 thông qua hệ thống bài tập tạo lập đoạn văn : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Lại Thị Bích Thủy ; ThS. GVC. Phan Thị Thạch (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
Mô tả vật lý 64tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục tiểu học
Tóm tắt Thống kê, phân loại các bài tập về đoạn văn trong SGK Tiếng Việt 3, NXB Giáo dục. Xác định nội dung, biện pháp bồi dƣỡng năng lực giao tiếp cho HS lớp 3 thông qua hệ thống bài tập tạo lập đoạn văn.
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Tạo lập đoạn văn
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Tập làm văn
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Thạch
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00140326
0026
004EF8D37C6-85EF-4F42-92F7-0C985B7A43DA
008 2017 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|y20230817100010|zanhbl
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.623|bL103TH
10010|aLại, Thị Bích Thủy
24510|aBồi dưỡng năng lực giao tiếp cho HS lớp 3 thông qua hệ thống bài tập tạo lập đoạn văn : |bKhoá luận tốt nghiệp đại học / |cLại Thị Bích Thủy ; ThS. GVC. Phan Thị Thạch (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2017
300|a64tr. : |bminh họa ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục tiểu học
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Tiếng Việt
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục : cuối chính văn
520|aThống kê, phân loại các bài tập về đoạn văn trong SGK Tiếng Việt 3, NXB Giáo dục. Xác định nội dung, biện pháp bồi dƣỡng năng lực giao tiếp cho HS lớp 3 thông qua hệ thống bài tập tạo lập đoạn văn.
653|aTiếng Việt
653|aTạo lập đoạn văn
653|aTiểu học
653|aGiáo dục
653|aTập làm văn
653|aBài tập
653|aPhương pháp dạy học
691|aPhương pháp dạy học Tiếng Việt
70010|aPhan, Thị Thạch|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d0
911|aBùi Lan Anh

Không tìm thấy biểu ghi nào